De Motify Belevingsmonitor© is een systeem gericht op het monitoren en verbeteren van klant- en gastbeleving. Doordat we bij Motify gespecialiseerd zijn in beleving weten we welke vragen te stellen om de antwoorden te krijgen waar je als klant echt iets mee kunt. De Motify Belevingsmonitor© laat daarom niet alleen zien hoe een attractie, locatie, product of evenement wordt beoordeeld, maar geeft ook inzicht in de reden achter deze score.

Hoe werkt het?
De Motify Belevingsmonitor© bestaat uit kwalitatief hoogwaardige tablets met een uitnodigende uitstraling richting klanten en gasten. Deze tablets worden geplaatst op strategische punten in een ruimte, waardoor we de realtime beleving kunnen meten. Reactie zijn hierdoor eerlijk en puur. Daarnaast maakt de Motify Belevingsmonitor© doorlopend onderzoek mogelijk, waardoor in een vroegtijdig stadium bijgestuurd kan worden en effecten van aanpassingen snel zichtbaar zijn.

De vragenlijst die gebruikt wordt bevat 3 tot 8 vragen, welke op afstand door de opdrachtgever gecontroleerd kunnen worden via een persoonlijk account. Hierin staan voorgeprogrammeerde categorieën met gevalideerde vragensets en antwoordopties. Met één druk op de knop kunnen vragen aan- of uitgezet worden. Vragen kunnen beantwoord worden door middel van smileys, rapportcijfers of geschreven antwoorden. Daarnaast is het mogelijk om open vragen te stellen en bijvoorbeeld postcodes of mailadressen te verzamelen.

Resultaten afkomstig uit het systeem zijn live en direct te bekijken via een Business Intelligence omgeving. Daarnaast biedt dit dashboard de mogelijkheid tot het vergelijken van resultaten over verschillende perioden.

Relevantie Garantie

De producten van Motify zijn permanent actief en blijven ook onder veranderende omstandigheden relevant voor je organisatie. Resultaten afkomstig uit de Motify Belevingsmonitor© geven inzicht in de huidige stand van zaken betreft klant- en gastbeleving. Op basis hiervan kunnen eventuele aanpassingen gedaan worden, waarvan de resultaten vrijwel direct opnieuw zichtbaar zijn in de nieuwe data. Dit zorgt voor een continue controle op de ontwikkeling van je organisatie. Daarnaast kunnen de vragen op de Motify Belevingsmonitor© voortdurend aangepast en vervangen worden, wat verdieping mogelijk maakt.