Motify blijkt naast het continu monitoren van de gastbeleving ook zeer geschikt als databron voor bijvoorbeeld een marketingonderzoek. Op dit moment voert Markteffect, effectief marktonderzoek een onderzoek uit voor een opdrachtgever, waarbij zij ook gebruik maken van Motify. Een deel van het onderzoek wordt verzorgd via panels en een deel wordt opgehaald bij de huidige bezoekers van de locaties via de Motify BelevingsMonitor. Uiteindelijk zullen de resultaten van beide bronnen gecombineerd en verwerkt worden in een rapportage.